تبلیغات
Just Zeynab:) - خاطره :)

اینم ی سوتی از دوران جاهلیت...
چن سال پیش فیلم "سن پترزبورک"رو دیدم...
تو یه قسمت از این فیلم،آقای بازیگر از یه آقای هنرمند!!می پرسه:اسم هنری تون چیه؟؟؟
اونم گفت:""باران""
آقای بازیگر گفت :باران!!!
باران ک اسم زنه...
آقای هنرمند توضیح داد:""باران بارید و زمین بارور شد""پس باران اسم مذکره...و اینجور بقیه رو قانع کرد...
و این جمله موند تو ناخودآگاه عقل ناقص من

چن وقت بعد تو ی جمع مهمونی،صحبت رسید ب انتخاب اسم برای دخترعمه جان...
این وسط شوهر عمه ی گرام،اسم "باران" رو پیشنهاد داد...
منم ک کلا اگه اظهار نظر نکنم،انگار از کمالاتم کم میشه،فرمودم!!:باران ک اسم پسره..
همه با تعجب گفتن :ن بابادختره...
و منم ب سخن سرائیم اینطور ادامه دادم:آقای.....توجه بنمو::"باران" بارید و زمین بارور شد...خوب بارور شدن کاره خانماس،پس زمین خانمه....باران هم میشه آقا چون........."
یااا خودا

تازه فهمیدم چ حماسه ای آفریدم

در دم خفه خان!!گرفته و گوشه ای تمرگیده و تا آخر مهمونی لام تا کام حرف نزده یم!!!


تاریخ : یکشنبه 2 مهر 1396 | 03:35 ب.ظ | نویسنده : MariwO.O:) | ---