تبلیغات
My Foreveram Zeynabam - :)
:)

Image result for ‫من فقط تورو میخوام‬‎

همـہ چیـــ ـــــــ ـــــزش פֿـآصــہ


لبخنــــــ ــــבش


تیپــــــ ــــــشـ


رفـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــتارشـ


اפֿـــــ ـلاقـشـ


اפــساســـــ ـاتـشـ


בوسـت בاشتـنشـ؛
مـפֿـاطب نبوבہ ڪـہ פֿـآصـ باشـہ


פֿـاص بوבه ڪـہ مـפֿـاطب شـבه

مخاطب خاصـــ

فقط زینب


تاریخ : یکشنبه 26 شهریور 1396 | 07:33 ق.ظ | نویسنده : MariwO.O:) | ---