خـــاطراتـــ یکــ الههـ کهکشـــــــانیــــ

...

یکشنبه 11 تیر 1396 10:32 ق.ظ

نویسنده وبم : MariwO.O


اعتقادات شخصی هر فرد مثل مسواک میمونه  
لطفا مسواکتان را به زور تو حلق همه نکنید

اعتقادات شخصی هر فرد مثل مسواک میمونه لطفا مسواکتان 

را به زور تو حلق همه نکنید!!
دیدگاه ها : ---
آخرین ویرایش: یکشنبه 11 تیر 1396 10:33 ق.ظ